Çelik Yapılar

Çelik yapılar aynen prefabrik yapı malzemeleri gibi özellikler taşımaktadırlar. Ülkemizde yaşanan bazı doğal afetlerden sonra gündeme gelmişlerdir.

Çelik yapıların sağlamış olduğu bazı sistematik özellikler şunlardır ;

  • Fabrika ortamında üretilen çelik yapılarda fabrikasyon imalatı insan faktöründen dolayı ortaya çıkabilecek hataların olabilecek en düşük seviyededir.
  • Hem dayanıklı hem de hafif olmaları nedeniyle tercih edilmekteler.
  • Betonarme yapılara göre daha hafif olmaları deprem vb. diğer doğal afetlerde daha az etkilenmeleri anlamına gelir. Bu nedenlede çok fazla iyi olmayan zemine sahip yerlerde bile kolayca uygulanabilmektedirler.
  • Kullanılan çeliğin oldukça dayanıklı bir yapıda olması nedeniyle taşıdığı yüke göre kendi yarattığı yük daha azdır.
  • 30 gün gibi kısa sayılabilecek bir sürede yapı bitirilebilir.
  • Çelik yapılar uzun ömürlüdür.

 

Örnek çelik yapı resimleri: